KDO SMO     KAJ DELAMO     VIZITKA     DOMOV      
         
noranje revidiranje
svetovanje
 
KDO SMO

 

Družba IN Revizija d.o.o. je bila ustanovljena v letu 1994, tako da imamo dolgoletne izkušnje na področju revidiranja. Izkušeno, zanesljivo, učinkovito in strokovno usposobljeno osebje nam omogoča, da vam ponudimo kvalitetne storitve. Naša osnovna dejavnost je revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb ter proračunskih uporabnikov in drugih oseb javnega prava v skladu z Zakonom o revidiranju in pravili revizijske stroke. Opravljamo tudi notranje revidiranje v skladu z Zakonom o javnih financah in pravili notranjega revidiranja. Družba je vpisana v register revizijskih gospodarskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo in v register izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna. Izvajamo tudi druge revizijske storitve in druge revidiranju sorodne storitve ter nekatere storitve poslovnega in davčnega svetovanja.

Naši naročniki so večinoma srednje in velike družbe na območju vse Slovenije, ki se ukvarjajo z različnimi predelovalnimi dejavnostmi, komunalo in drugimi gospodarskimi javnimi službami, gradbeništvom, trgovino, prometom, gostinstvom ter različnimi drugimi storitvami ter društva in osebe javnega prava.
 
Vedno smo posebno pozornost posvečali kakovosti opravljenih storitev in upoštevanju potreb naših naročnikov, kar nam bo najpomembnejši cilj tudi v prihodnje.
 
Zato, da bi naši naročniki dobili najboljše se trudijo predvsem redno zaposleni delavci od katerih sta dva pooblaščena revizorja.